Sostenibilitat

LA COOPERATIVA DE CAMBRILS, LÍDER DEL CONSORCI

Projecte lifecoop2020

La Cooperativa Agrícola ha liderat —juntament amb tres empreses d’enginyeria, un centre de recerca i una empresa de comunicació— el projecte LIFE COOP2020 (2014-2018). Aquest projecte europeu mediambiental tenia com a objectiu demostrar la viabilitat econòmica i ambiental d’un nou model productiu per a les cooperatives agrícoles, integrant els estalvis energètics, la generació d’energia a través de fonts renovables i la producció de biomassa. Les àrees rurals han de bregar amb una gran varietat de problemes ambientals, com els residus orgànics, els recursos i l’eficiència energètica, i l’increment de terres abandonades.
Com a resultat, s’han pogut revalorar els residus agrícoles (p. ex., els pinyols de l’oliva), s’han fomentat els cultius energètics per a l’obtenció de biomassa amb el consegüent ús d’energies renovables, i s’ha materialitzat un estalvi energètic gràcies l’optimització de processos i equips. Les xifres més destacades són: la reducció del consum d’electricitat en un 20,32%, la reducció de l’emissió de 163,7 tones de CO2 i l’eliminació total dels combustibles sòlids emprats en la indústria.